Nyerj a Belgian csokoládéval!

Nyerj a Belgian csokoládéval
Nyeremények

Játékszabályzat

A GIFT Kft. „NYERJ A BELGIAN CSOKOLÁDÉVAL” elnevezésű nyereményjátékának részvételi feltételei

A részvételi feltétételek a GIFT Kft. (székhely: 1112 Budapest, Budaörsi út 161.) a továbbiakban: „Szervező”) által szervezett „NYERJ A BELGIAN CSOKOLÁDÉVAL” nyereményjáték (továbbiakban: Nyereményjáték) részvételi feltételeit és a sorsolással kapcsolatos szabályait tartalmazza.

A Játékos a részvétellel elfogadja a részvételi feltételeket és a kapcsolódó adatkezelési feltételeket.

1. A Nyereményjátékra vonatkozó főbb információk

1.1. A Nyereményjáték időtartama

A Nyereményjáték 2021. október 18. napján 00 óra 00 perctől 2021. november 28. napján 23 óra 59 percig tart. A 2021. október 18. napja előtt, illetve 2021. november 28. napja után érkező jelentkezéseket a Szervezőnek nem áll módjában érvényes jelentkezésként elfogadnia.

1.2. A Nyereményjáték szervezőjének adatai Cím : 1112 Budapest, Budaörsi út 161.

E-mail cím : ugyfelszolgalat@gift-sweet.hu

Telefonszám: +36 1 225 1093

1.3. A Nyereményjátékban részt vevő személyek köre

A Nyereményjátékban kizárólag 18. életévét betöltött magyar állampolgár, cselekvőképes természetes személy (a „Játékos”) vehet részt.

2. Kizárás a Nyereményjátékból A Nyereményjátékból kizárható:

 • aki a jelen szabályzat rendelkezéseit megszegi;
 • aki a Nyereményjátékban résztvevő termékeket a Nyereményjáték időtartama alatt bármilyen módon visszajuttatja a vásárlás helyére, és visszaváltja azt (ez alól kivételt képez a Szervező által esetlegesen elrendelt termékvisszahívás esete);
 • aki visszaélésszerűen alkalmazza a jelen szabályzatban foglaltakat;
 • aki nem valós vagy harmadik személy adatait adja meg a Nyereményjáték során.

A Nyereményjátékból ki vannak zárva a Szervezőnél dolgozó munkatársak, valamint a Nyereményjáték szervezésében részt vevő egyéb 3. személyek dolgozói és mindezen személyek Ptk. 8:1. § (1) bek. 1. pontjában meghatározott közeli hozzátartozói. Ezen kívül a Nyereményjátékból ki vannak zárva a Szervező viszonteladó partnerei és azok dolgozói.

Szervező jogosult egyoldalúan eldönteni, hogy az adott játékos-magatartás szabályellenesen hátrányos-e a többi játékosra nézve, és amennyiben ezt beigazoltnak látja, úgy indoklás nélkül jogosult kizárni az érintett játékos minden kódját a játékból.

3. A Nyereményjátékban való részvétel feltétele

A Nyereményjátékban való részvétel feltétele, hogy a Játékos a Játék időtartama

(2021. október 18. napján 00 óra 00 perctől 2021. november 28. napján 23 óra 59 percig) alatt vásároljon bármely magyarországi (az akcióban részt vevő) GIFT Kft. által forgalmazott Belgian terméket árusító üzletben kiskereskedelmi forgalmazás keretében kapható a jelen Játékszabályzatban felsorolt terméket és a nyugtán található AP kódot valamint a nyugtaszámot és a vásárlás dátumát, idejét töltse fel a jatek-belgacsoki.hu weboldalra.

A METRO áruházakban történő vásárlás esetén AP-kód helyett a vásárlást igazoló számla sorszámának összes számjegyét. A vásárlásra, így Pályázat leadására a METRO regisztrált ügyfeleként működő, Magyarországon székhellyel, vagy telephellyel rendelkező vállalkozás képviseletére jogosult, aki érvényes, saját nevére szóló METRO kártyával és Magyarország területén található állandó lakcímmel rendelkezik.

Medline-ban történő vásárlás esetén a kisker vagy nagyker jegyzék számot kell beírnia.

Amennyiben a Játékos az adott időszak alatt legalább 1 db Kódot feltöltött, akkor részt vehet a játék sorsolásán. A Játékosok megsokszorozhatják a nyerési esélyeiket, ha több terméket vásárolnak és több kódot töltenek fel a játék időszaka alatt.  Egy nap maximum 2 kód, összesen a játék időtartama alatt 20 kód tölthető fel.

A promócióban résztvevő termékek:

Terméknév

Belgian Seashells Original tengergyümölcse desszert 65g

Belgian Seashells Original tengergyümölcse desszert 250g

Belgian Seashells Dark tengergyümölcse desszert 60g

Belgian Seashells Dark tengergyümölcse desszert 250g

Belgian Hazelnut Hearts szívdesszert 65g

Belgian Hazelnut Hearts szívdesszert 200g

Belgian Seashells Vanilla 195g

Belgian Tiramisu desszert 200g

Belgian Praliné Málna 200g

Belgian Trüffel Original 200g

Belgian Trüffel Orange narancsos 200g

Belgian Trüffel Champagne pezsgős 200g

Belgian Trüffel Hazelnut mogyorós 200g

Belgian Trüffel Salted Caramel sós karamell 200g

Belgian Trüffel Cognac 200g

Belgian Seahorses Original 135g

Belgian Seahorses Dark 135g

Belgian Seahorses Truffle 135g

Belgian Seahorses Vanilla 135g

Belgian 72% Cacao étcsokoládé 100g

Belgian 85% Cacao étcsokoládé 100g

Belgian 90% Cacao étcsokoládé 100g

Belgian Dark Orange narancsos étcsokoládé 100g

Belgian Dark Cherry étcsokoládé 100g

Belgian Dark Coconut étcsokoládé 100g

Belgian Dark Himalayan Salt étcsokoládé 100g

Belgian Milk tejcsokoládé 100g

Belgian Milk Cookie Crunch kekszdarabkás tejcsokoládé 100g

Belgian Milk Hazelnut Crunch mogyorós tejcsokoládé 100g

Belgian Milk Salted Caramel tejcsokoládé 100g

Belgian Dark No Sugar étcsokoládé 100g

Belgian Dark Almond No Sugar mandulás étcsokoládé 100g

Belgian Dark Superfruit No Sugar étcsokoládé 100g

Belgian Milk No Sugar tejcsokoládé 100g

Belgian Milk Hazelnut No Sugar mogyorós tejcsokoládé 100g

Belgian Organic Milk Almond táblás madulás tejcsokoládé 90g

Belgian Organic Dark Cranberries táblás áfonyás étcsokoládé 90g

Belgian Organic Milk táblás tejcsokoládé 90g

Belgian Organic Dark 72% Cacao táblás étcsokoládé 90g

Belgian Trüffel tejcsokoládés reszelékkel 145g

Belgian Trüffel étcsokoládés reszelékkel 145g

Belgian Trüffel fehércsokoládés reszelékkel 145g

Belgian Créme Brülée desszert 200g

Belgian Café Latte kávés desszert 200g

Belgian Assorted Pralinés vegyesdesszert 200g

Belgian Snowball Praliné 200g

Belgian Tengergyümölcse Xmas 250g

Praliné Dark Ganache 145g

Praliné Milk Salted Caramel 145g

Praliné White Espresso 145g

Praliné Mix 160g

Belgian Square Milk díszdoboz 99g

Belgian Square Dark 72% Cocoa díszdoboz 99g

Belgian Square Milk Hazelnut díszdoboz 136g

Belgian Square Salted Brownie díszdoboz 136g

 

2.2. A nyeremények

A Nyereményjáték során a Játékosok között kisorsolásra kerülnek az alábbi nyeremények:

Fődíj:

1 db 2 fő részére 2 éjszakára szóló ajándékutalvány, melyet a CE Plaza Hotelben lehet beváltani a kiemelt időszakok és nyári főszezon kivételével.

Egyéb nyeremények:

 • hetente nyerhető: 1 db éves Nők Lapja előfizetés
 • napi nyeremény, melyet 6 héten keresztül minden hétköznap sorsolunk ki: 30 db Belgian ajándékcsomag

 

3. A nyertes kiválasztása

A Játékosok által a Nyereményjáték teljes időtartama alatt érvényesen beküldött összes Pályázatot beküldött személyek közül a közjegyző 2021.november 30. napján 10:00 órakor – a közjegyző irodában véletlenszerűség elvének eleget tevő gépi sorsolással sorsolja ki a Fődíjat megnyerő személyt. A GIFT Kft. a Fődíj sorsolás alkalmával 2 db (két darab) tartaléknyertes Pályázatot is kisorsol. A tartaléknyertesek a kisorsolásuk sorrendjében válnak jogosulttá, amennyiben a nyertes vagy az előttük álló tartaléknyertes Pályázat bármely okból érvénytelen vagy a nyertes vagy az előttük álló tartaléknyertes a Játékból a Pályázatával összefüggő egyéb okból kizárásra kerül.

A GIFT Kft. a sorsolásról jegyzőkönyvet vesz fel, amelyet a sorsolást követően a sorsoló bizottság tagjai aláírásukkal hitelesítenek.

A heti nyeremények kisorsolása heti sorsolással dől el, melyen azon Játékosok vehetnek részt, akik az aktuális heti időszakban érvényes Pályázatot küldenek be.

A napi nyeremények kisorsolása minden nap végén sorsolással dől el, melyen azon Játékosok vehetnek részt, akik az aktuális időszakban érvényes Pályázatot küldenek be.

A heti nyeremények sorsolásának időpontjai:

 1. hét: 2021.10.25 09.00 óra
 2. hét: 2021.11.01 09.00 óra
 3. hét: 2021.11.08 09.00 óra
 4. hét: 2021.11.15 09.00 óra
 5. hét: 2021.11.12 09.00 óra
 6. hét: 2021.11.29 09.00 óra

A Szervező a sorsolás eredményéről minden nyertest e-mailben értesít a kitöltés során az általuk megadott e-mail címen.

A nyeremények átadásának feltétele, hogy a kisorsolt Játékosok lefotózzák a vásárlást igazoló blokkot és küldjék el emailen az ugyfelszolgalat@gift-sweet.hu email címre vagy a GIFT Kft. mint szervező levelezési címére:

1112 Budapest, Budaörsi út 161.

A Szervező javasolja tértivevénnyel feladni a vásárlást igazoló blokkot. A z eredeti blokkot meg kell őrizni a játék végéig.

A Szervező maximum két alkalommal próbálja meg felvenni a kapcsolatot a nyertesekkel e-mailben. Ha a nyertes az értesítés ellenére sem válaszol, illetve saját maga nem veszi fel a kapcsolatot a Szervezővel a Nyereményjáték lezárulását követő 2 hétben, akkor azt a Szervező annak tekinti, hogy a nyertes lemondott nyereményéről.

Az, hogy a nyertes csak ezen türelmi idő után szerez tudomást arról, hogy korábban nyert, semmilyen ellenszolgáltatásra nem jogosítja.

A Nyereményjátékban résztvevő személyeknek ezért kifejezetten érdekük, hogy valós e-mail címet adjanak meg, illetve a játék lezárulta után ellátogassanak a szervező weboldalára, a jatek-belgacsoki.hu oldalra, hogy ellenőrizzék a Nyereményjáték végeredményét. A nyertes ezen feladatának elmulasztásáért, a Szervező nem vállal felelősséget. Amennyiben a nyertes a nyereményét nem veszi át, az Szervező tulajdonában marad.

4. Nyereményadó

A nyereményhez tartozó adó- illetve járulékfizetési kötelezettséget a Szervező rendezi. A nyeremény átvételével összefüggésben esetlegesen felmerülő egyéb költségek és kiadások (pl. nyeremény átadásának helyszínére történő utazási költség, repülőtérre utazás költsége stb.) a nyerteseket terhelik.

5. Egyéb rendelkezések

A Szervező tevékenysége nem tartozik a szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvény hatálya alá.

A Játékos köteles adatai megadása során kellő gondossággal eljárni. A Szervező nem vállal felelősséget az olyan károkért, kellemetlenségekért, amelyek abból adódtak, hogy a Játékos nem a kellő körültekintéssel járt el a Nyereményjátékban való részvétel során.

A Szervező minden tőle elvárhatót megtesz a Nyereményjáték tisztaságáért, jelen részvételi feltételek szerinti lefolyásáért.

A Szervező fenntartja a jogot a Nyereményjáték megszakítására, felfüggesztésére. Amennyiben a Szervező felfüggeszti vagy megszakítja a Nyereményjátékot, erről e-mailben tájékoztatják a Játékosokat.

A Nyereményjátékra a magyar jogszabályok az irányadók és a Nyereményjátékban való részvétellel kapcsolatosan kialakuló jogviták kizárólagosan a magyar bíróságok joghatósága alá tartoznak.

A Szervező jelen szabályzatot a jatek-belgacsoki.hu honlapon teszi közzé.

A Szervező fenntartja a jogot, hogy jelen szabályzatot indokolt esetben módosítsa. A megváltoztatott szabályzatot azonnal közzéteszi a honlapon, a korábbi szabályzattal azonos helyen és módon, illetve elküldi a Játékosoknak e-mailben.

A Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy amennyiben valamely Játékos részéről bármilyen (számítógépes) manipulációt, tömegesen generált e-mail címek létrehozását, illetve a Nyereményjáték szellemével bármilyen módon összeférhetetlen vagy azt sértő magatartást tapasztal, vagy ennek megalapozott gyanúja felmerül, úgy a Játékost azonnali hatállyal kizárja a Nyereményjátékból.

A Szervező kizárja a felelősségét a weboldal és online felületek rajta kívülálló okokból történő meghibásodásáért, amely időtartam alatt a honlap, online felületek nem vagy korlátozottan használhatók, ugyanakkor haladéktalanul megtesz minden szükséges intézkedést annak érdekében, hogy a hiba okát mielőbb feltárja, illetve megszüntesse.

A Szervező kizárja a felelősségét minden, a weboldalt, online felületeket, illetve az azt működtető szervert ért külső támadások esetére. Tehát amennyiben a weboldalt, illetve szervert ért támadás folytán a Játékosok téves rendszerüzeneteket kapnak ajándékaikat illetően, úgy ezen esetekre a Szervező semminemű felelősséget nem vállal.

A Szervező kizár minden kártalanítási, kártérítési igényt a Nyereményjáték során, a Nyereményjáték esetleges hibáiból, hiányosságaiból, hibás működéséből, a Nyereményjáték során bekövetkezett késésekből eredő vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért, veszteségekért.

A Szervező nem tartozik felelősséggel a telekommunikációs és informatikai eszközök rendelkezésre állásáért és működéséért, a postai (futárszolgálati) szolgáltatásokért vagy harmadik személyek tevékenységéért.

A Szervező minden tőle észszerűen elvárható intézkedést megtesz, hogy a Nyereményjátékban való részvétel valamennyi széles körben használt számítógéptípuson, operációs rendszeren, valamint internetes böngészőprogramban lehetséges legyen, nem garantálja ugyanakkor és nem is felel azért, hogy a Játékos milyen hatékonysággal tudja használni a Nyereményjátékban való részvétel során a különböző rendszereket.

A Szervező reklámokban hirdetheti jelen Nyereményjátékot. A Nyereményjátékkal kapcsolatosan jelen Játékszabályzat tekintendő teljes körű tájékoztatásnak. Az egyéb helyeken elhelyezett információk jelen Játékszabályzattól eltérő értelmezéséért Szervező mindennemű felelősségét kizárja.

Jelen játékszabályzat a Szervező székhelyén, előre egyeztetett időpontban papír alapon, írásban is megtekinthető. 2021.10.01